Oceń: (0) (0)

lg81

, 2008-05-08 09:16:34, 1 odp

Eksploatacja kruszarki - jakie pozwolenia?

Przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność polegającą na kruszeniu gruzu budowlanego w kruszarce mobilnej o wydajności do 100 Mg/h napędzanej własnym agregatem - odzysk w instalacji. Kruszarka posiada także taśmę magnetyczną do wyodrębniania metali. Przedsiębiorca planuje eksploatację  kruszarki  na własnej działce i zbieranie gruzu od innych posiadaczy oraz odzysk własnego gruzu. Firma zajmuje się również rozbiurkami budynków i robotami ziemnymi. W związku z tym planowane jest kruszenie gruzu także poza działką firmy u zleceniodawcy usługi. Przedsiębiorca będzie wówczas wytwórcą odpadów budowlanych oraz prowadzić będzie ich odzysk na posesji klienta. Ponadto firma zamierza demontować wyroby zawierające azbest z dachów budynków i transportować wtworzone przez siebie odpady własnym transportem do miejsc ich unieszkodliwiania lub zbierania. W tej sytuacji wydaje mi się, że przedsiębiorca powinien: 1.Złożyć do Starosty inf. o wytwarzanych odpadach (5000Mg/rok innych niż nieb - gruz budowlany, urobek z pogłębiania - spoza instalacji)., 2. Uzyskać dec. zatwierdzającą Prog. gospod. odp. niebezpiecz. (azbest ok. 30 Mg i oleje 0,2 Mg), 3. Uzyskać zezwolenie na odzysk odpadów budowlanych, w tym żelazo i stal (3000 Mg), 4. Uzyskać zezwolenie na zbieranie i transport odpadów budowlanych (bez azbestu -art. 28 ust.9 ustawy o odpadach), 5. Zezwolenie na zbieranie, transport i odzysk odpadów budowlanych może zostać uwzględnione w dec. zatwierdzającej PGON, jeżeli we wniosku zostaną zawarte odpowiednie informacje. Czy w zaistniałej sytuacji przedstawione powyżej obowiązki przedsiębiorcy są trafnie określone? Opłata za dec. zatwierdzającą program (z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku) będzie wynosić 505 + 616 zł? Czy tylko 505 zł? Proszę o odpowiedź

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

jumbo1 2008-07-14 11:28:00

Tak, wszystkie obowiązki zostały trafnie określone. Należy jednak pamiętać o zapisach art. 31 ust. 1 i 2  ustawy o odpadch i we wniosku o ztawierdzenie programu gospodarki odpadami uwzględnić wszystkie elelmenty gospodarki odpadami, a więc odzysk, zbieranie i transport (przypuszczam, że wraz z magazynowaniem). Opłata będzie wynosiła 505 zł, gdyż zatwierdzamy tylko program. 

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Co trzeba ująć we...

Autor: pracuś, Odpowiedzi: 1

Czy możliwe jest...

Autor: wojtaskrk, Odpowiedzi: 1

Czy kody odpadów z...

Autor: beata1987, Odpowiedzi: 1

Decyzja...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Czy istnieje wykaz...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1