Oceń: (0) (0)

OlaB

, 2008-01-14 12:17:04, 1 odp

Jak prawidłowo pozbyć się odpadu ?

Mam wątpliwość. Przegladając karty charakterystyki używanych w naszym przedsiębiorstwie preparatów chemicznych, natknęłam sie na preparat o nazwie EMAKOL.


Posiada on w swoim składzie związek, który w identyfikacji zagrożeń został okreslony symbolem R52/53.         


 


          Według  mojej infornacji w/w oznaczenie narzuca sposób pozbywania sie odpadu opakowaniowego w sposób: 


Opakowanie podlega kaucjonowaniu "obowiązek przyjęcia opakowania ciąży na sprzedawcy preparatu. Udokumentowaniem przyjęcia jest nota kaucyjna i karta przekazania odpadu. "


Natomiast w karcie charakterystyki dołączonej przez wytwórcę EMAKOLU istnieje zapis  "Metalowe opakowania po całkowitym opróżnieniu i wyschnięciu można przekazać na złom"


Jak prawidłowo postąpić, czy zapis w karcie charakterystyki jest zgodny z przepisami Ochrony Środowiska?


Dziekuję.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-07-13 21:42:50


Zapis w karcie charakterystyki dla ww. EMAKOLU jest zgodny z przepisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm.), która w art. 10 mówi o obowiązku kaucjonowania opakowań środków niebezpiecznych, a w art. 3 ust. 3 pkt 3a definiuje środki niebezpieczne jako ?substancje i preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N, określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, oraz środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub toksyczne dla ludzi, pszczół lub organizmów wodnych, określone w przepisach o ochronie roślin uprawnych?.
Wersja ustawy ?z przypisanym symbolem N? obowiązuje od 11.02.2004 r.


Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171/2003 r., poz. 1666, ze zm.) przypisuje dla substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska symbol zagrożenia ?N? z objaśnieniem, że substancjom i preparatom niebezpiecznym dla środowiska z przypisanymi wyłącznie zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia R52 lub R53 nie przypisuje się symbolu określającego zagrożenie N.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy filtry...

Autor: Slawo, Odpowiedzi: 1

Jakie wymagania...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 1

Czy odpady obojetne...

Autor: monikaba32, Odpowiedzi: 1

Jak stosować się do...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Czy piasek będący...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1