Oceń: (0) (0)

jaworka4

, 2007-10-03 17:11:25, 1 odp
Tematy:

Jakie obowiązki według prawa Ochrony Środowiska czychają na właściciela stacji LPG?

Czy stacje LPG są bezpieczne dla środowiska? Jakich pozwoleń, zgłoszeń wymaga Prawo Ochrony  Środowiska aby nie mieć problemów ze strony WIOŚ?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-10-06 16:33:35

Istniejąca stacja gazu płynnego (LPG) według przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska (POŚ):
- nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - zgodnie z pkt 7 (Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych) załącznika do rozporządzenia - Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2840;
- wymaga zgłoszenia do starosty - zgodnie z pkt 6 (Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych) tabeli A załącznika do rozporządzenia - Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2839; zgłoszenie do starosty powinno zawierać informacje określone w art. 152 POŚ;
Uwaga. Jeżeli stacja LPG jest na terenie zakładu, dla którego organem ochrony środowiska jest wojewoda, to zgłoszenie należy złożyć do wojewody (od 2008 r. ? do marszałka województwa).


Budowa stacji LPG - według przepisów POŚ:
- nie wymaga uzyskania (z gminy) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, gdyż nie jest to instalacja zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust. 1 pkt 35 ( instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny) i pkt 36 (instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 20 m3, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 42) rozporządzenia ? Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm.
Uwaga. W przypadku realizacji takiej inwestycji na terenie stacji paliw zaliczanej do § 3 ust. 1 pkt 35, zastosowanie będzie miał przepis § 3 ust. 2 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Oznacza to, że decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wymagać stacja paliw na gaz płynny budowana lub rozbudowywana na istniejącej stacji paliw, o ile spowoduje ona wzrost emisji o 20%. (wyjaśnienia MŚ z 10.08.2007 r.)


Stacja LPG ? według Prawa budowlanego:
- musi spełniać wymogi ?Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie? - Dz. U. Nr 243/2005 r., poz. 2063.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Byłam admi na stronie...

Autor: deladelka, Odpowiedzi: 0

Kiedy złozyć wniosek...

Autor: monika83, Odpowiedzi: 1

Sklep 10 m2 - czy...

Autor: niebieski, Odpowiedzi: 1

Czy odpady o kodach...

Autor: Slawo, Odpowiedzi: 1

Zmiana programu...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 3