Oceń: (0) (0)

gustawWS

, 2007-06-05 10:30:24, 1 odp
Tematy: postaci

Czy Gminny Punkt Zbiórki zużytego sprzętu podlega konieczności uzyskania DOŚU?

Czy tworzony wspólnie z Gminą ?Gminny Punkt Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego   i elektronicznego? w postaci ogrodzonej działki z kontenerem typu KP, który jest  opróżniany mniej więcej jeden raz w miesiącu, podlega konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jakichkolwiek innych decyzji czy zezwoleń?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-06-06 12:28:47

Przedsięwzięcie polegające na tworzeniu punktu do zbierania odpadów, według rozporządzenia - Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573 + zmiany (Dz. U. Nr 92/2005 r., poz. 769), § 3 ust. 1 pkt 74 - "punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu", zaliczone jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w art. 51.1.2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (POŚ).


W związku z powyższym przedsięwzięcie to wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 46.1.1 POŚ). Decyzja (DOŚU) będzie ważna 4 lata i jest wymagana do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia budowy (w zależności od tego, co jest wymagane Prawem budowlanym).


Ponadto wymagane jest zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (art. 28 ustawy o odpadach). We wniosku o zezwolenie do starosty (prezydenta miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podać:


- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania (zgodnie z katalogiem odpadów),


- oznaczenie miejsca prowadzenia działalności,


- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,


- opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,


- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów;


- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów.


Zezwolenie to starosta może wydać po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego, jeżeli są wymagane.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Blagam was o pomoc...

Autor: ZakochanaNaMaxa, Odpowiedzi: 7

Zaległa informacja o...

Autor: ~Monika, Odpowiedzi: 1

Jak odnowić...

Autor: artur2410, Odpowiedzi: 1

Sąsiad wyciął drzewa...

Autor: McCubeo, Odpowiedzi: 2

Jaka jest % zawartość...

Autor: szek, Odpowiedzi: 1