Oceń: (0) (0)

zbbartosik

, 2007-05-25 22:58:43, 2 odp
Tematy:

Czy jest jakiś okres czasu od popełnienia przesępstwa po którym nie można postawić oskarżenia ?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

andrzej 2007-05-30 19:58:45

Odpowiedź zawiera kodeks karny:

Rozdział XI
Przedawnienie


Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
 1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
 2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
 3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
 4) 5 - gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat,
 5) 3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną.
§
2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z
upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego
popełnienia.
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli
dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie
skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.


Art. 102. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto
postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią
przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.


Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
 1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
 2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
 3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§
2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych
wymienionych w art. 39 pkt 1-4 oraz 6 i 7; przepis § 1 pkt 2 stosuje
się odpowiednio do środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.


Art. 104. § 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie
pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie
dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§ 2.
Przedawnienie w stosunku do przestępstw określonych w art. 144, art.
145 § 2 lub 3, art. 338 § 1 lub 2 oraz w art. 339 biegnie od chwili
uczynienia zadość obowiązkowi albo od chwili, w której na sprawcy
obowiązek przestał ciążyć.


Art. 105. § 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
§
2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego
przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym
udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z
pełnieniem obowiązków służbowych.
Oceń: (0) (0)

Kuba_2 2007-05-26 10:57:30

Jest. Ten okres nazywa się okresem przedawnienia. Dla poszczególnych przestępstw jest on inny.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Witam. Mam 20 lat i...

Autor: Nesquick, Odpowiedzi: 1

Mam pytanie. Wczoraj...

Autor: natan, Odpowiedzi: 1

Witam. Przeczytajcie...

Autor: simone12, Odpowiedzi: 3

Czy straż miejska...

Autor: magakaka, Odpowiedzi: 3

Jak napisać prośbę o...

Autor: enrice1991, Odpowiedzi: 4