Oceń: (0) (0)

weronikaraczynska

, 2011-03-02 17:02:15, 1 odp
Tematy: byly

Gdzie występuje łuk ?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

Sly 2011-03-06 21:26:22

Czy chodziło Ci o łuk czy ług. Jeśli chodziło Ci o ług, to:

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych. Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami (np. ług sodowy). Istnieją trzy różne definicje tej grupy związków:
Spis treści
* 1 Zasada Arrheniusa
* 2 Zasada Brønsteda-Lowry'ego
* 3 Zasada Lewisa

Zasada Arrheniusa
Według klasycznej, jonowej teorii Arrheniusa, zasada to związek chemiczny, który po wprowadzeniu do roztworu wodnego, na skutek dysocjacji z wydzieleniem anionów wodorotlenowych, zwiększa stężenie jonów OH- i zmniejsza stężenie jonów oksoniowych H3O+ (zwiększa pH roztworu). Zasadą w rozszerzonej teorii Arrheniusa jest też amoniak, mimo że nie zawiera w swoich cząsteczkach jonów wodorotlenowych. Wiąże on jednak atom wodoru z wody wiązaniem koordynacyjnym wolną parą elektronową atomu azotu, co prowadzi do wzrostu stężenia jonów OH-:

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Zasada Brønsteda-Lowry'ego
Zasada wg definicji Brønsteda-Lowry'ego to każdy związek chemiczny, który w warunkach danej reakcji jest akceptorem (czyli inaczej przyjmującym) kationu wodorowego (H+) czyli protonu.

Z drugiej strony kwas to każdy związek, który może być donorem, czyli inaczej dostarczycielem protonu (kationu wodorowego).

Np. w reakcji:
HA + B → A- + HB+
związek HA jest kwasem, a związek B - zasadą.

Związki chemiczne (z wyjątkiem niektórych bardzo mocnych zasad i kwasów) mogą w zależności od warunków pełnić rolę kwasu lub zasady – związki takie nazywa się związkami amfoterycznymi.
Zasada Lewisa
Inną, bardziej ogólną definicję zasady podał Lewis: Zasada to związek, który jest donorem (dostarczycielem) w warunkach danej reakcji pary elektronowej (więc kwas jest akceptorem pary elektronowej).

W przypadku zasad definicja ta jest praktycznie jednoznaczna z definicją klasyczną, gdyż przyjęcie jonu wodorowego wiąże się z utworzeniem wiązania z atomem wodoru, przy czym oba elektrony tworzące to wiązanie muszą być dostarczone przez zasadę. Każda zasada będąca nią wg definicji klasycznej musi być więc też zasadą wg definicji Lewisa i vice versa.

Nie jest tak jednak w przypadku kwasów, gdyż definicja Lewisa obejmuje też związki, które zachowują się jak kwasy, bo mają silny deficyt elektronów, mimo że w ogóle nie posiadają w swojej strukturze atomu wodoru (np. chlorek glinu(III) AlCl3).

Jeszcze bardziej ogólnym od kwasów i zasad Lewisa podziałem związków chemicznych pod kątem nadmiaru lub deficytu elektronów są pojęcia: elektrofil i nukleofil.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy: byly

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Hey!Mam 13 lat...

Autor: juniorka, Odpowiedzi: 2

Mam do was pytanie .....

Autor: Gabi712, Odpowiedzi: 2

Muza:)

Autor: izabel14, Odpowiedzi: 4

Hej. Chcesz za darmo...

Autor: ~tyryryruu, Odpowiedzi: 3

Czy da sie odzyskać...

Autor: stepek, Odpowiedzi: 1