Oceń: (0) (0)

sebokozik

, 2008-12-19 14:00:29, 1 odp
Tematy: wnioski, sytuacji

Jak naliczana jest opłata za wycinkę w przypadku wprowadzenia nasadzeń zastępczych?

Witam, mam pytanie: chcę wyciąć 5 drzew (klon, kasztanowiec, sosny, świerk), za które chcę wprowadzić (na tą samą działkę) nasadzenia zastępcze (20 szt. klonów pospolitych). Interesuje mnie czy i w jakim stopniu zostanie zmniejszona opłata za wycinkę. Czy da się to obliczyć, czy też wystarczy, że jest taka sama lub większa liczba nasadzeń zastępczych niż drzew usuwanych? Jaką formę postępowania należy w takiej sytuacji przyjąć? I o co konkretnie mam się zwrócić do urzędu, jakie wnioski złożyć?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-01-24 09:03:57

Do wyliczenia opłaty za usunięcie drzew polecam darmowy kalkulator ? WYCINKA DRZEW.
Trzeba znać rodzaj wycinanego drzewa i jego obwód na wysokości 130 cm.


Sprawy usunięcia (w tym wycinki) drzew i krzewów regulują przepisy art. 83-87 ustawy o ochronie przyrody.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew powinien być złożony do gminy (do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) i powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo,
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 


Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew.
Opłaty za usunięcie drzew oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew ustalany jest w wydanym zezwoleniu, ale termin uiszczenia tej opłaty może być w zezwoleniu odroczony na 3 lata, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami.
Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat. 
Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa nie zachowały  żywotności w okresie do 3 lat, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia
drzew.


Proponuję więc, aby już we wniosku napisać o zamiarze nasadzeń zastępczych.


Uwaga. Na usunięcie krzewów też jest wymagane zezwolenie.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Co wymyśleć zeby...

Autor: ~Justa1, Odpowiedzi: 3

Czy z wentylacji...

Autor: kinga66, Odpowiedzi: 1

...

Autor: madziorek5, Odpowiedzi: 1

Eksploatacja...

Autor: lg81, Odpowiedzi: 1

Czy można przepisać...

Autor: POŚ, Odpowiedzi: 2