Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2007-11-09 12:34:41
marcel421 0pkt
Ranking: 6308 (ostatnie 30 dni)
  • Imię: Marcelina
  • Rejestracja: 9 listopad 2007 (2007-11-09 12:34:41)
  • Suma punktów: 0
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Na konto czyjego Urzędu Marszałkowskiego zapłacić opłaty środowiskowe ?

Autor: marcel421, Czas od dodania: 2008-01-28 14:45:49

Wydaje mi sie, że za korzystanie ze środowiska z tytułu przeładunku paliw płaci właściciel stacji  a nie wlaściciel autocystern. Opłate ponosi sie za ilość paliwa przeładowanego z autocystern do zbiorników i za ilośc paliwa wydanego za pomoca dystrybutorow. Przy preładunku oleju napędowego nastepuje emisja węglowodorów alifatycznych wg wskaznika 1,3g/Mg.Niestety nie wiem, jaka emisja jest w przypadku przeładunku gazu. Czyli opłate wnosi właściciel stacji na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.


Jak postępować ze zużytymi świetlówkami ?

Autor: marcel421, Czas od dodania: 2007-11-09 15:24:51

Zużyte świetlówki to są odpady niebezpieczne i jako takie powinny byc przekazane  firmom posiadającym pozwolenie na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów . Dowodem przekazania jest Karta przekazania odpadu, na której firma odbieraj ąca odpady potwierdza ich odebranie.


Marcel


 


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych