Oceń: (0) (0)

jumbo1

, 2008-03-10 17:04:55, 1 odp

Czy szkoły powinny ponosić opłaty środowiskowe za emisję do powietrza ?

    urząd marszałkowski twierdzi, że szkoły powinny ponoosić opłaty jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Problem w tym że szkoła nie prowadzi działalności na własny rachunek lecz jest dotowana z budżetu powiatu lub gminy. 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-07-13 19:38:42


Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi podmiot korzystający ze środowiska, którym jest przedsiębiorca, jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą (a więc m.in. szkoła) oraz osoby fizyczne, z tym że osoby fizyczne wnoszą opłaty, gdy korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (art. 3 pkt 20, art. 275 i 284 POŚ).


Opłatę półroczną wnosi się, jeżeli łącznie za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 400 zł. Odpowiednie wykazy opłatowe trzeba jednak zawsze przekazać (art. 277, 289 POŚ).


W związku z częstymi pytaniami wyjaśniam, że od 2002 r. już nie obowiązują zwolnienia podmiotowe z opłat za korzystanie ze środowiska (dawniej zwane opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska) określone w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, ze zm.):
"Od uiszczania opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza są zwolnione: zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Ochotnicze Hufce Pracy, biblioteki, szkoły wyższe, seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, rybacy oraz rolnicy, z wyjątkiem prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, instytuty naukowo-badawcze, placówki naukowe i pomocnicze placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.".

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jak prawidłowo...

Autor: sowa, Odpowiedzi: 1

Czy można przekazać...

Autor: apkamil, Odpowiedzi: 1

Opłata z korzystanie...

Autor: tatuana, Odpowiedzi: 2

Szambo- czy...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 3

Czy szkoły powinny...

Autor: jumbo1, Odpowiedzi: 1

Linki