Oceń: (0) (0)

Monik

, 2008-01-09 10:37:29, 2 odp
Tematy: opłaty, redukcji

Co rozumiec pod pojęciem "skutecznośc redukcji emisji"??

Zakład musi dokonac opłaty za przeładunek benzyn silnikowych za II pólrocze 2007 ( tabela B ). Jak mam okreslić "skuteczność redukcji emisji [%] w przypadku "napełniania zbiorników pojazdów"( l.p.7) ?? Co pod tym pojęciem nalezy rozumiec?


Ponadto,czy pod okresleniem "pojazd" mam rozumieć oprócz samochodów również maszyny,urządzenia które się tankuje benzyną z beczek w magazynie paliw?


Pozdrawiam, Monika.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

joker2763 2011-07-01 13:03:11

http://cagefight.pl/zaproszenie/31073/ - jeśli się nudzisz wejdź w ten Link :)
Jest to gra sztuki walki na przeglądarkę.

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-01-11 19:23:56

Zgodnie z rozporządzeniem ? Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2176, ze zm. - do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji n (%), stosuje się współczynnik (100 - n)/100 do stawki zryczałtowanej odniesionej do tony przeładowanej benzyny.


Określona stawka zryczałtowana określona dla napełniania zbiorników pojazdów benzyną silnikową dotyczy wprawdzie pojazdów, ale wydaje się zasadne, aby stosować ją też dla maszyn i urządzeń z silnikami benzynowymi. I nie ma tu znaczenia czy paliwo nalewane jest z beczek, czy innego zbiornika magazynowego. Opłata jest bowiem za opary substancji nagromadzone w baku, które w czasie tankowania benzyny do baku przedostają się do powietrza w ilości objętościowo równej ilości zatankowanej benzyny.
Jeżeli do powietrza przedostają się wszystkie opary z baku w czasie tankowania, to skuteczność redukcji jest 0%. Jeżeli w nalewaku (pistolecie z dystrybutora) zastosowane jest odsysanie oparów poprzez pompę odsysającą opary do np. zbiornika magazynowego paliwa, to skuteczność takiego odsysania jest skutecznością redukcji emisji do powietrza, którą można uwzględnić w obliczaniu opłaty, gdyż opłata dotyczy faktycznej ilości substancji, jaka przedostaje się do powietrza.


Uwaga.
Zryczałtowane stawki opłat stosuje się jedynie w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza i stosowania wówczas stawek za poszczególne substancje; dotyczy to jedynie emisji:
-   powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,
-   z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
-   z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
-   z chowu lub hodowli drobiu.


Uwaga.
Do opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2007 r. stosuje się:
- do treści (współczynniki, odnośniki, objaśnienia) - rozporządzenie (Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2176),
- do stawek ? obwieszczenie (M.P. Nr 71/2006 r., poz. 714).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kto powinien uiszczać...

Autor: ~Paksas, Odpowiedzi: 1

Według jakich...

Autor: kolinmac, Odpowiedzi: 3

Jak prawidłowo...

Autor: sowa, Odpowiedzi: 1

Jaka jest kara za...

Autor: sieradz2, Odpowiedzi: 1

Na konto czyjego...

Autor: POŚ, Odpowiedzi: 1

Linki