Oceń: (0) (0)

fiołek

, 2008-01-01 18:43:57, 2 odp
Tematy: podatek

Podatek ekologiczny?

Czy podatek ekologiczny został wycofany z ''obowiązkowych opłat" rejestrującego samochód?jeśli wciąż jest to ile się za to płaci?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

joker2763 2011-07-01 13:02:59

http://cagefight.pl/zaproszenie/31073/ - jeśli się nudzisz wejdź w ten Link :)
Jest to gra sztuki walki na przeglądarkę.

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-01-02 22:39:23

Od wprowadzonego do Polski samochodu nadal obowiązuje ?podatek ekologiczny? ? ?opłata wrakowa? ? ?opłata recyklingowa? (różnie zwane) i wynosi 500 zł.


Według art. 12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25/2005 r., poz. 202, ze zm.):


?1. Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym może nie zapewniać sieci.
2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. W przypadku gdy wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty, o którym mowa w ust. 2.?
 
Powyższą opłatę w wysokości 500 zł/pojazd wnosi się na rachunek NFOŚiGW: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział banku:  BGK III/o Warszawa ? opłaty recyklingowe za wprowadzanie pojazdów na terytorium kraju 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 


Ustawa ta dotyczy pojazdów samochodowych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zaliczonych do:


? kategorii M1 - tj. samochodów osobowych - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób, mających nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy; 


? kategorii N1 - tj. samochodów ciężarowych - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony; 


? trójkołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli trójkołowych. 

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Od kiedy obowiązuje...

Autor: roch.d, Odpowiedzi: 1

W jaki sposób...

Autor: Ankai, Odpowiedzi: 1

Czy kocioł do...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 2

Jakie są metody...

Autor: go4est, Odpowiedzi: 2

Kto wnosi opłaty...

Autor: maryla, Odpowiedzi: 4

Linki