Oceń: (0) (0)

Aneta1

, 2007-08-17 22:33:42, 1 odp
Tematy: dziecka, dziecko

Czy mozna pozbawic praw rodzicielskich?

Czy mozna pozbawic praw rodzicielskich ojca dziecka ktory wyrzucil wlasne dziecko z domu w wieku 3 miesiecy?


Nie placi alimentow chociaz ma juz zasadzone?


Co zlozyc do sadu?


Czy potrzbni sa swiadkowie ktorych ja nie mam po za rodzicami?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

yula 2007-08-18 01:09:12

W sytuacji, gdy dąży Pani do pozbawienia ojca dziecka władzy rodzicielskiej, powinna Pani złożyć wniosek (choć sąd w takich sprawach może działać również z urzędu) o pozbawienie
władzy rodzicielskiej. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić
zadość przepisom o pozwie, z tą różnicą, że zamiast pozwanych należy
wymienić zainteresowanych w sprawie (art. 511 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego - KPC). Powinien więc taki wniosek, poza określeniem żądania, zawierać:
-
oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę
uczestników postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników;
- oznaczenie rodzaju pisma;
- osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
- podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika;
- wymienienie załączników.
Ponadto,
wniosek powinien zawierać oznaczenie zawodu i miejsce zamieszkania
uczestników postępowania. Do pisma procesowego należy dołączyć jego
odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie
osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale,
po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Wniosek złożyć
należy w sądzie rodzinnym (sąd rejonowy) właściwym dla miejsca
zamieszkania Pani córki. Niewątpliwie fakt uporczywego uchylania się od
alimentacji, braku współdziałania przy wychowaniu dziecka  może być przesłanką pozbawienia ojca władzy
rodzicielskiej, zgodnie bowiem z art. 111 par. 1 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z
powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy
rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem
dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Świadkami w sprawie mogą być Pani rodzice

Wzory pism znajdzie Pani na:
www.prawoity.pl/pisma/?pismo=wniosek_o_pozbawienie_władzy_rodzicielskiej

 old.niebieskalinia.pl/wzory pism

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy złodziejowi można...

Autor: ~Zendent, Odpowiedzi: 1

Czy w testamencie...

Autor: ciacho_26, Odpowiedzi: 1

Na jakiej podstawie...

Autor: sławekmarlena, Odpowiedzi: 2

Czy można wyżynać...

Autor: krzysek, Odpowiedzi: 1

Linki