Oceń: (0) (0)

jjkolas

, 2009-04-15 07:38:15, 1 odp
Tematy: warunki

Ścieki komunalne - jakie powinny spełniać parametry, jak często je badać?

W zakładzie powstają ścieki komunalne (bytowe i przemysłowe) odprowadzane kanalizacją i odbierane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Umowa z przedsiębiorstwem nie reguluje jakie warunki powinny spełniać te ścieki oraz częstotliwości wykonywania badań i badanych parametrów. Czy jest jakieś rozporządzenie albo ustawa, która reguluje te kwestie?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-04-16 13:37:22

Ścieki komunalne te wszystkie te, które już płyną w gminnej kanalizacji, za które odpowiada PWIK (art. 9 ust. 1 pkt 16 PW), a więc ścieki z zakładu nie są ściekami komunalnymi, będą nimi dopiero poza kanalizacją zakładową jak znajdą się w gminnej kanalizacji.
Natomiast z zakładu zmieszane ścieki bytowe i przemysłowe wychodzą jako ?przemysłowe?. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do gminnej kanalizacji należy spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123/2006 r., poz. 858, ze zm.) oraz w rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136/2006 r., poz. 964).
Między innymi należy dokonywać poboru próbek ścieków oraz pomiary stężeń  substancji nie rzadziej niż:  • raz na kwartał ? dla ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

  • dwa razy w roku - dla ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Pablo Novacci sie...

Autor: nowaczi, Odpowiedzi: 1

mam problem z gg nie...

Autor: ~kkkk, Odpowiedzi: 3

Uzdatnianie wody,...

Autor: natkub, Odpowiedzi: 1

?Co grozi za wywoz...

Autor: dorotkas, Odpowiedzi: 2

Czy na ścieki opadowe...

Autor: sqziok, Odpowiedzi: 2

Linki