Oceń: (0) (0)

apkamil

, 2008-12-08 12:21:27, 1 odp
Tematy: proszę, podstawie

Czy można przekazać drewniane skrzynie prywatnej osobie w celu uniknięcia opłat produktowych?

Proszę o pomoc.

W firmie posiadamy kilkanaście drewnianych skrzyń.
Słyszałem, że można skrzynie te przekazać prywatnej osobie (np jako opał) na podstawie dowodu osobistego i jest to uznawane jako odzysk (recykling).

Czy rzeczywiście jest to prawda?

Czy jako firma musimy przekazać to wyspecjalizowanej firmie zajmującej się odzyskiem i recyklingiem?

Bardzo proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-01-24 18:42:38

Od 14.01.2009 r. osobom prywatnym można przekazywać drewniane skrzynki (opakowania z drewna ? kod 15 01 03) zgodnie z ogłoszoną w Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614 zmianą ?Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku?.
Mogą oni wykorzystać te skrzynki jako paliwo (odzysk R1, spalanie nie jest recyklingiem) lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych (odzysk R14).


Zgodnie z art. 33 ustawy o odpadach można przekazać określone w ww. rozporządzeniu rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. W takim przypadku nie muszą oni mieć zezwolenia na transport ani na odzysk tych odpadów, ani zgodnie z art. 36 nie muszą prowadzić ewidencji  tych odpadów.


Jeżeli przedsiębiorca przekazujący te opakowania podlega ?ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej? i chce uwzględnić przekazane opakowania w rozliczeniu wykonania obowiązku odzysku i recyklingu (aby uniknąć opłaty produktowej, albo ją zmniejszyć), to może to zrobić jedynie na podstawie dokumentów wg wzorów z rozporządzenia potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.
Ustawa ta nie precyzuje, że odzysk i recykling musi być wykonywany przez przedsiębiorcę (w projekcie nowej ustawy jest już wyraźnie napisane, że chodzi o przedsiębiorcę).
Ważne jest jednak, aby zgodnie z art. 11 tej ustawy wykonujący odzysk przekazał w wymaganym terminie ww. dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling do:
- przedsiębiorcy przekazującego te odpady opakowaniowe,
- wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
,
a jeden egzemplarz zostawił sobie.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jak policzyć opłatę...

Autor: kinga66, Odpowiedzi: 1

Od kiedy obowiązuje...

Autor: roch.d, Odpowiedzi: 1

Jaka jest kara za...

Autor: sieradz2, Odpowiedzi: 1

Czy należy ponosic ...

Autor: marcel421, Odpowiedzi: 2

Jakie są metody...

Autor: go4est, Odpowiedzi: 2

Linki