Oceń: (0) (0)

kasieńka

, 2006-11-03 16:31:22, 4 odp
Tematy:

Jak powinno wyglądać stanowisko pracy biurowej zgodne z wymaganiami ergonomii i zasadami BHP?

chodzi mi o meble, urządzenia, ich ustawienie, odległośc, oświetlenie, kolorystykę itp

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

Landrynka23 2015-07-27 21:15:35

Ja tam niedawno czytałam taki artykuł http://www.polskatimes.pl/artykul/3655980,lampy-zegary-i-naklejki-jako-dekoracje-scienne-kreatywny-wystroj-wnetrz,id,t.html?cookie=1 typowo o lampach ściennych. Jak chcemy by konkretne pomieszczenie wyjątkowo wyglądało to warto z tego skorzystać. teraz tego typu lampy dają nam wiele możliwości.

Oceń: (0) (0)

MarcoKaka 2012-06-06 01:46:57

Nie wiem

Oceń: (0) (0)

MarcoKaka 2012-06-06 01:46:42

Ech

Oceń: (0) (0)

jessicaalba 2006-11-18 22:47:54

Widzę, że nie pojawia się żadna odpowiedż, więc ja przynajmniej opiszę Ci w skrócie przynajmniej niektóre "rzeczy" z Twego pytania. Może póżniej ktoś opisze to tu lepiej ode mnie.

Wielkość pomieszczenia biurowego
W pomieszczeniach biurowych norma powierzchni podstawowej przysługującej jednemu pracownikowi wynosi 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Jeżeli w pomieszczeniu pracuje 1 osoba, powierzchnia takiego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6 m2.
Temperatura powinna dla pracy biurowej wynosić minimum 18oC.
Dla lokali biurowych zaleca się 0,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.
Optymalne warunki wilgotności względnej powietrza, wynoszą 50?60%, a w przypadku pomieszczeń z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.
Prędkość przepływu powietrza nie powinna być większa niż 0,15 m/s. Prędkość ta nie wywołuje wrażenia ?przeciągu?.
Oświetlenie
Podstawową zasadą w pracy biurowej powinno być korzystanie z oświetlenia dziennego (zgodnie z PN-71/B-02380).
Oświetlenie naturalne spełnia swoje zadania przy zachowaniu stosunku powierzchni okna do powierzchni podłogi 1:5 oraz gdy udział procentowy części otwieralnej okna wynosi 50%.
Uzupełnieniem oświetlenia dziennego jest oświetlenie elektryczne. Oświetlenie elektryczne określone PN-84/E-02033 ustala najmniejsze dopuszczalne średnie wartości natężenia (wartość w luksach ? lx).
Należy unikać zbyt wielkich różnic jasności oświetlenia stanowiska roboczego i otoczenia tego stanowiska.
Natężenie światła
Wymagane natężenie światła w pokojach pracowników biurowych ustalono na 300 lx. Dla informatyków. na poziomie 500?1000 lx.
Zagrożenie zjawiskiem olśnienia
Przy doborze oświetlenia należy pamiętać o zapobieganiu zjawisku olśnienia. Może ono powstawać przy używaniu na stanowisku pracy tylko oświetlenia miejscowego, bez stosowania oświetlenia ogólnego. Poza tym lampy oświetlenia miejscowego nie są osłonięte.
Prawidłowym kierunkiem padania strumienia naturalnego (i elektrycznego) źródła światła, zwłaszcza przy różnych pracach ręcznych i pisaniu, jest kierunek z lewej strony.
W pomieszczeniach pracy szeroko stosuje się oświetlenie jarzeniowe (tzw. świetlówki). Przy stosowaniu tego rodzaju oświetlenia mogą występować różnorodne uciążliwości (np. hałas, tętnienie), w tym również olśnienia. Przyczyną tych uciążliwości nie jest rodzaj światła, lecz jakość opraw i lamp.
Nie stwarzają zagrożenia olśnienia ze sztucznego źródła światła ogólnego, które są zaopatrzone w mleczne klosze całkowicie zakrywające źródło światła. Kierowanie światła na sufit, które odbite trafia na stanowisko pracy, także nie powoduje olśnienia.
Kolorystyka
Kolorystyczne wykończenie pokoi biurowych powinno opierać się na ciepłych, jasnych tonach o małym nasyceniu barw. Takie wykończenie oddziałuje na pracownika aktywizująco, sprawiając wrażenie ciepła i czystości oraz czyni pomieszczenie bardziej przytulnym. Biurka powinny mieć kolor jasny i spokojny. Sufity na biało. Nie należy stosować w pomieszczeniach biurowych przytłaczających, nastrajających smutno i zimno barw ciemnych oraz kolorów jaskrawych wywołujących niepokój i odwracających uwagę. Również malowanie całego budynku biurowego na jeden kolor jest niewłaściwe, gdyż sprzyja monotonii. Korytarze powinny być malowane barwami nieco ciemniejszymi niż pokoje biurowe. Duże znaczenie ma również dobór właściwej barwy oświetlenia.
Hałas
W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy umysłowej, biurowej dopuszczalne natężenie hałasu zawiera się w granicach 55?65 dB.
WYPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY
Podstawowym wyposażeniem miejsca pracy dla pracowników zatrudnionych w biurze są: stoły lub biurka, krzesła lub fotele oraz szafy lub regały, urządzenia telefoniczne, faksy, urządzenia do pisania i urządzenia ksero, urządzenia elektroniczne, telewizyjne, wideo oraz komputery.
Meble, których używa każdy pracownik biurowy, szczególnie powinny odpowiadać wymiarom określonym w PN-96/F-06000/01), warunkom .
Dobierając biurka, stoły, krzesła, fotele, trzeba mieć informacje o niektórych antropometrycznych wymiarach pracowników.
W Europie przeciętny wzrost kobiet mieści się w granicach 150?176 cm, a wzrost mężczyzn 163?190 cm. W kraju od lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwuje się wyraźny trend wzrostu wysokości obu płci, często przekraczający 190 cm.
Przy doborze biurek i stołów należy zwracać uwagę na:
? stabilność konstrukcji,
? możliwość regulacji wysokości płyty,
? długość i szerokość powierzchni roboczych,
? grubość płyty,
? wolną przestrzeń dla nóg pracownika,
? zabezpieczenia przed urazami,
? fakturę powierzchni. Najlepsza jest faktura matowa lub półmatowa
Przy doborze krzeseł i foteli należy uwzględnić charakter pracy oraz zwrócić uwagę na spełnienie wymagań ergonomii (certyfikat).
Szczególne wymagania dotyczą krzeseł i foteli do pracy biurowej stałej, w tym pracy z komputerem, które powinny zapewniać:
? stabilność konstrukcji, możliwość przemieszczania w różnych kierunkach,
? możliwość regulacji wysokości i pochylenia siedziska,
? wyposażenie siedziska w podpórki pod ramiona, które w czasie przerw w pracy spełniają zadanie odciążenia kręgosłupa oraz mięśni ramion i karku.
Stabilność podstawy zapewnia co najmniej 5 równo rozmieszczonych ramion, na zakończeniach których zamontowane są rolki umożliwiające ruch w różnych kierunkach. Rolki miękkie stosuje się do podłoża twardego, zaś rolki twarde do wykładzin dywanowych w celu uniemożliwienia niekontrolowanego ruchu fotela po podłodze.
Wysokość i głębokość wnętrza szaf i regałów powinna zapewniać łatwy dostęp. Z tych względów wysokość nie może przekraczać 2,2 m. Dopuszcza się możliwość zabudowania pomieszczeń wyższymi szafami. W większości przypadków w pomieszczeniu biurowym przechowywana jest wierzchnia odzież pracowników. Z tego powodu w pomieszczeniu powinny znajdować się wieszaki stojące lub szafy ubraniowe. W biurze o prawidłowym systemie organizacji pracy pracownik powinien mieć blisko usytuowane szafy i regały odpowiedniej wysokości, aby mógł sięgnąć po składowane akta lub przedmioty z poziomu podłogi.
PRACA PRZY MONITORACH EKRANOWYCH
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi tak, aby spełniały minimalne wymagania bhp i ergonomii.
Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.
Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:
? znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
? obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności,
? jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,
? regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu oraz obrót wokół własnej osi o co najmniej 120o ? po 60o w obu kierunkach,
? ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr.
W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech pracownika powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół.
Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła.
Klawiatura
Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie takiej pozycji, aby nie powodowała zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.
Klawiatura natomiast powinna posiadać przede wszystkim:
? możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0?15o,
? odpowiednią wysokość ? przy spełnianiu warunku, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych (z literami A,S....), licząc od płaszczyzny płyty stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury.
Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.
Stół i krzesło
Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury.
Szerokość i głębokość stołu powinny zapewniać:
? wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,
? ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,
? ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, tj. w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji,
? odległość oczu pracownika od ekranu monitora w zakresie 400?750 mm.
Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinny być tak ustalone, aby zapewnić:
? naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
? odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20o?50o w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika,
? odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.
Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa ? najlepiej jasnej barwy.
Krzesło, stanowiące wyposażenie stanowiska pracy, powinno posiadać:
? dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej 5-podporową z kółkami jezdnymi,
? wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
? regulację wysokości siedziska w zakresie 400?500 mm, licząc od podłogi,
? regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5o do przodu i 30o do tyłu,
? wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
? możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o,
? podłokietniki.
Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.
Podnóżek
Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze ? stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.
Podnóżek powinien mieć kąt nachylenia w zakresie 0o?15o, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby użytkownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych pracownika. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy należy tak usytuować w pomieszczeniu, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora ? co najmniej 0,8 m.
Oświetlenie
Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a przede wszystkim:
? poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach (np.: PN-84/E-02033, PN-84/E-05201),Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Dostałem wezwanie do...

Autor: Uni, Odpowiedzi: 1

odliczenie internetu

Autor: iwa23, Odpowiedzi: 1

Jak mogę uzyskać...

Autor: Kaczuszka, Odpowiedzi: 1

pakiety socjalne jak,...

Autor: agatta112, Odpowiedzi: 1

Linki